Novas por contido

O martes 25 de xuño acudimos a unha xuntanza con Función Pública para discutir o "acordo-mix". Falamos tamén dos concursos de traslados, oposicións, RPT de Cultura e do incremento do 0,25% da nómina.

Acordo-mix (preme para información previa)

- Incluíron unha introdución facendo referencia ao II Acordo Goberno-Sindicatos de Madrid e ao Acordo de concertación de emprego. Un brindis a CCOO e UXT para que poidan apuntarse o tanto.

- Acordo primeiro (FAS): Igualan as contías de Fas funcionarios/laborais de a 180 euros ano. No caso de persoas con discapacidade superior ao 75% non se terá en conta os ingresos.

- Acordo segundo (horario de verán): Continúa como estaba no primeiro borrador. O persoal a quendas e con horarios especiais queda fora. Da compensación ao persoal que non poida beneficiarse, nin falamos.

- Acordo terceiro (OPE de incendios): A novidade nestas ofertas de paso de laborais temporais de 9 a 12 meses irá como un proceso de estabilización (concurso/oposición). Aumentan as prazas que de 100 (OPE 2019) e 100 (OPE 2020) pasa a todas as restantes en iguais circunstancias no 2020.

- Acordo cuarto (aumento de permiso por tratamentos graves): Segue igual pero incorporan o uso preferente do permiso na parte flexible do horario, no caso de que se teña horario flexible.

- Acordo quinto (incorporación de interinos e persoal que non cumpría requisitos á carreira profesional): Segue todo igual pero co recochineo de facer mención do persoal laboral temporal que se funcionarice “voluntariamente” (e que se non o fan, van á rúa).

- Acordo sexto (P.I aos procesos de funcionarización): Interpretan a sentenza da CIG ao seu gusto. Van separar os procesos de consolidación e falaron tamén dos de estabilización da futura promoción interna. Veremos en que acaba o conto pois é un tema complexo.

Enviarán o texto definitivo a finais de semana, para aprobarse en Comisión de Persoal. Non aceptan votar punto por punto, senon que será unha única votación para aprobar o lote completo (e así forzar o voto dos sindicatos).

Outros temas:

* Concurso de traslados: falan de inminente convocatoria de xuntanza para negociar o baremo dos concursos de administración xeral e veterinarios. Dos demais concursos, nin pio.

* Oposicións escalas técnicas: Nomeamento de tribunais antes do 15 de xullo.

* RPT de Cultura: Xa a ten Función Pública, e van convocar en xullo reunión para aprobala nese mes.

* Incremento do 0,25%: irá na nómina de xullo con case toda probabilidade (e se non, na de agosto).

* FAS-2018: de mala gana, respostan que "sairá cando teña que sair" (falaran de que sairía en maio).

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...