Novas por contido

O órgano de representación sindical do persoal funcionario da Xunta na provincia de Pontevedra tratou os seguintes asuntos.

Comisións de servizo: Acordamos dirixir escrito a Función Pública solicitando: 1) Non conceder máis prórrogas ilegais; 2) Negociar criterios obxectivos coa representación sindical.

Escola infantil de Vigo: Para o acceso á escola infantil, a Xunta leva anos puntuando ao persoal da Autoridade Portuaria nas mesmas condicións que o persoal de servizos do Edificio, por unha decisión unilateral, sen negociación nin consulta ás organizacións sindicais. A situación actual é que o espazo é insuficiente, sen posibilidade de ampliación. Así que a Xunta de Persoal acordou propoñer a reubicación da escola nas instalacións da Autoridade Portuaria.

Escola infantil de Pontevedra: Constatamos que tamén existe problemas de espazo, polo que acordamos solicitar unha xuntanza para falar do asunto.

Oficina Agraria de Lalín: A situación de severas deficiencias das instalacións é ben coñecida dende fai anos. A Xunta xa ten alugado un novo local dende decembro, pero non da arrancado o traslado. A Xunta de Persoal insta a realizar xa o traslado.

Formación gardacostas: Esiximos que a formación obrigatoria para poder enrolarse, se faga en tempo de traballo e cos gastos a cargo da empresa.

Portas de acceso á torre 2 do edificio de Vigo: Solicitamos que se adapten para que cumpran a normativa de prevención de riscos e de acceso a persoas con mobilidade reducida.

Centro de Salcedo (Medio Rural): Reprodúcese un problema de fai máis dunha década: a auga da billa non é potable. E non se lle ocorre outra á consellería que retirar os bidóns de auga. Acordamos presentar unha queixa ante a xefatura territorial demandando que corrixan as deficiencias.

Respecto do resumo que difundiu CCOO dos asuntos tratados na Xunta de Persoal, queremos corrixir un erro: a referencia que fan eles ao "Centro de Salceda de Caselas", é en realidade ao "Centro de Salcedo". Trátase dun erro sen importancia, motivado seguramente polo descoñecemento de CCOO dos asuntos tratados na Xunta de Persoal (polo resumo que fixeron apúntanse o tanto, pero a realidade é que CCOO non fixo ningunha proposta nin levou ningún asunto á Xunta de Persoal).

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...