Novas por contido

No DOG do 27 de xuño ven de publicarse a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional da primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria.

As listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as, así como as puntuacións provisionais e os destinos provisionais, se é o caso, asignados están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A revisión das reclamacións vai ser en setembro (probablemente na segunda quincena).