Novas por contido

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

  • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
  • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
  • O 24 e 31 de decembro (non especifican si é de decembro, aínda que imaxinamos que sí) días inhábiles.

Iso sí, aceptan o que se pague por traballar os festivos, o que non dín é a cantidade, a ver si vai a ser o que ofrecían no seu momento de 17€ festivo traballado.

Despois de moita literatura barata e de criminalizar as traballadoras e traballadores por esixir no ano 2013 compensación en tempo e non en diñeiro agora eles tamén piden tempo.

Evidentemente cumpren única e exclusivamente as ordes que lle dan os seus xefes do Partido Popular, que é para o que serven.

Dende a CIG dicimos: BENVIDOS AO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL.

POR FÍN ACORDÁSTEDES UNIRVOS AO CONVENIO. O QUE PEDIDES É O ARTIGO 19 PURO E DURO, BENVIDOS. Nese aspecto só podemos manifestar a nosa satisfacción.

Agora so queda que fagan o mesmo COA PROMOCIÓN INTERNA PARA O PERSOAL LABORAL, O CONCURSO DE TRASLADOS, AS OPE´S como laborais CON TODAS AS PRAZAS VACANTES...

Por desgraza, na vez de esixir o cumprimento do convenio e o restablecemento dos dereitos roubados,coa sinatura do ACORDO DE CONCERTACIÓN O ÚNICO QUE FIXESTEDES É VENDER AO PERSOAL LABORAL.