Novas por contido

O 17 de setembro convocouse a Comisión de Seguimento do Acordo sobre condicións de traballo do persoal funcionario pertencente aos grupos A1 e A2 da Xunta de Galiza do Servizo de prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais. Tratamos de conseguir unha interpretación positiva do acordo nas quendas de oficina entre gardas e implementar descansos para baixar a carga horaria anual que hoxe supera as 2000h.

O Acordo do 2008 esta denunciado polas organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral, CIG, CCOO, CSIF e UGT co fin de negociar un novo xa que este mostrouse ineficaz, non se axusta a normativa actual, as súas compensacións están desfasadas e o réxime de prestación de servizos previstos no 2008 non concorda co que ten hoxe o resto do persoal ao cargo. Para tratar un novo réxime adecuado e eficaz a Xunta de Galiza propón a realización dunha mesa de traballo técnica que comezaría a reunirse este mes.

Porén ante a urxencia que require baixar a carga horaria, as organizacións sindicais esiximos a inmediata redución do computo horario anual e da carga de traballo para todo o persoal técnico mentres dura a negociación dun novo acordo polo que acordamos as seguintes medidas en Comisión de seguimento (17/09/2019):

  1. O persoal técnico so realizará 2 días de quenda de oficina nos descansos das gardas ao mes ata remate 2019 e no 2020 ningunha ata novo Acordo condicións de traballo.
  2. Dous días consecutivos de descanso semanal para os xefes de Distrito.
  3. Sete días de descanso consecutivos (5 laborables+2 fin de semana) a maiores do establecido no actual acordo e estes vinculados ao traballo a quendas para uso fora de alto risco a disfrutar no primeiro trimestre de 2019.

Para a CIG, so se trata dun pequeno parche temporal polo que seguimos a loitar nesta negociación para que o novo Acordo teña que:

  • Aumentar o cadro persoal para garantir os descansos que permitan reducir carga de traballo e que o horario anual de xeito que non se superen a media de 35 h semanais.
  • Regular o traballo en fins de semana, festivos, quendas e gardas, e garantir 15 días de vacacións no verán, regular e aumentar as compensacións.
  • Establecer un/ha segundo xefe/a de garda por distrito forestal.
  • Diminuír a interinidade engadindo todas as vacantes na seguinte OPE.
  • Plan de prevención de riscos laborais, segunda actividade e estudo de coeficientes redutores para a xubilación.
  • Plan formativo que certifique e acredite o traballo que hoxe se fai en emerxencias e GIF e outras continxencias.