Novas por contido

Delegados e delegadas da CIG concentráronse o martes 17 de decembro diante do Parlamento de Galiza, coincidindo co debate dos orzamentos para o ano 2020, para manifestar o seu rexeitamento a unhas contas que non contemplan nin a recuperación dos dereitos que en material salarial, laboral e social lles foron roubados, nin a recuperación dos servizos públicos que están sendo desmantelados por mor dos recortes impostos na última década.

Son uns orzamentos continuistas que veñen afondar nos recortes, tanto salariais, porque non se procede a recuperar salarios, nin complementos, como en material de persoal, porque non se elimina a taxa de reposición, nin se frea o proceso de desmantelamento que están sufrindo os servizos públicos.

Fronte ao mantemento dos recortes o que demandamos é que se aprobe un Plan para negociar a débeda salarial contraída pola Xunta de Galiza cos recortes salariais, especialmente coas cantidades adebedadas polos recortes no complemento específico ou equivalente en anos atrás. Non abonda con  restituír o complemento específico da extra senón que hai que devolver o roubado.

Ademais esiximos que se cree un complemento para restituír os soldos base e trienios da extra até o importe completo das mensualidades ordinarias. Isto xunto coa derrogación da lei 1/2012 de medidas na súa integridade, moi especialmente a suspensión do artigo 19 do V Convenio. Con todo, ao derrogar esa lei levántase a suspensión do Plus dos Altos Cargos, polo que a súa derrogación debería implicar a derrogación expresa e definitiva dese privilexio cuxos importes demandamos que se destinen ao fondo de continxencia.

Canda isto demandamos o establecemento da xornada de 35 horas, con carácter xeral, para todos e todas as empregadas públicas da Xunta de Galiza e os seus entes e que se estenda a carreira profesional a aqueles que o Acordo de concertación quixo excluír, cos mesmos dereitos dende o 1 de xaneiro de 2019, especialmente a quen non optaron pola chantaxe da funcionarización, ao persoal interino e temporal e tamén ao persoal fixo e temporal dos entes, especialmente polo seu número ao do Consorcio de Igualdade e Benestar.

De igual modo defendemos que se establezan novos tramos reducidos para consolidar os graos I e II para os subgrupos A1 e A2 e I e II de laborais iguais ao do resto dos subgrupos, considerando que iso tamén é discriminatorio, así como a recuperación do Fondo de Acción Social.

A CIG denuncia que este anteproxecto e o Acordo de Madrid seguen consolidando o recorte de emprego público ao manter a taxa de reposición. Consideramos que se debe establecer a non existencia de taxa de reposición co fin de rematar coas graves carencias de persoal da Xunta de Galiza.

Neste sentido sinalamos que non se debe estabelecer ningunha limitación, tal e como aparece no texto, nin nas causas nin nos ámbitos á hora de poder realizar contratacións de persoal temporal e interino sexa para postos vacantes, como para substitucións transitorias.

Outras novas recentes

Martes, 27 Xullo 2021

Aprobados/as en promoción interna a corpos xerais, pendentes de concurso de traslados

Despois de moitos meses dando a paliza a Función Pública para que desen unha solución á situación das compañeiras e compañeiros que superaron a promoción interna de corpos xerais e que ao tempo participaron no concurso de traslados, e que por mor do enorme retraso deste último proceso se encontran nunha situación de incertidume, por fin tiveron a ben enviarnos a súa...
Mércores, 28 Xullo 2021

Avanzamos nas condicións de traballo do persoal técnico do SPIF

A Comisión de Persoal do 28 de xullo de 2021 aproba a adenda que mellora o Acordo das condicións de traballo do persoal técnico de incendios dos subgrupos A1 e A2, co voto favorable de todas as organizacións sindicais.Fixeron falta dous anos de loita e a unha dura folga do persoal técnico do Servizo de Prevención de Incendios Forestais para conseguir a mellora das súas...
Luns, 02 Agosto 2021

O bifachito sindical volve a mentir: a Xunta asegura que a carreira profesional non periga

CCOO e UGT difundiron un panfleto co obxecto de meter o medo no corpo ao persoal funcionario de carreira, no que aseguraban que a sentenza gañada pola CIG tumbaba a carreira profesional. O director xeral de Función Pública xa lles aclarou na Comisión de Persoal do 27 de xullo que iso non é certo. O propio director xeral asegurou que antes de irnos de vacacións (mediados de...