Novas por contido

O mércores 18 participamos na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos. A maiores de falar das convocatorias de promoción interna de corpos xerais (irá noutro resumo), tratamos asuntos variados en rogos e preguntas:

Oposicións subalterno e ordenanza: convocados en marzo, non saíu sequera a lista provisional de admitidos e excluidos. Lembramos ao director xeral de Función Pública (DXFP) que a mediados novembro dixera que levaba un retraso de 3/4 meses. O director non pon data, limítase a afirmar que tentarán telo listo canto antes. Di que van cun sistema antigo (entendemos que informática) o que non permite que vaia tan rápido como o novo.

Corpos xerais en curso A1, A2, C1 e C2 (libre e promoción interna): denunciamos o retraso que leva algún dos procesos, e o estancamento doutros. Hai unha enorme incertidume no persoal. Preguntamos cal é a situación de cada un deles e que medidas van tomar para axilizalos. O DXFP limítase a indicar que dará información polo miudo a comezos de xaneiro.

Veterinarios/as: 

  • Concurso: Quedaron en enviar os borradores entre finais de novembro e primeiros de decembro. Preguntamos como está a cousa. Resposta que enviarán o borrador esta semana.
  • Oposición en marcha: Sen concurso por medio, a opción que queda é darlles destino provisional. Que pensan facer coa elección de destino? Di o DXFP que a decisión do destino a deixan para máis adiante, e verán como facer segundo vaian as cousas. Vamos, que non se quere mollar agora.

Concurso de gardacostas: hai un altisimo número de compañeiros/as con problemas, excluídos da elección de postos. Calculamos que podemos falar de 1/3 do persoal. Con ese número tan alto, está claro que algo falla. O DXFP di que é a mesma aplicación que para outros concursos, e a responsabilidade é das persoas solicitantes por non verificar os méritos.

Concurso de traslados de corpos xerais: Na Comisión de Persoal o DXFP dixo que retiraban as comisións de servizo. A CIG pensaba votar en contra, e abstívose. Xa tomamos a decisión de ir pola vía xudicial. Preguntamos se van publicar algunha corrección de erros que nos evite esa vía. Resposta o DXFP que van aclarar a cousa na resolución que publiquen coa relación de postos a escoller (primeira quincena de xaneiro).

Fondo de Acción Social-2018: Pagarán o FAS antes de rematar o ano? Mantén o DXFP que lle transmitiron que o pago será antes de rematar o ano.

Bolsa de horas por conciliación familiar: preguntamos pola súa implantación? Respostan que están a traballar na redacción e na adaptación dunha aplicación informática para a súa xestión. Por agora non está en condicións de dar prazos.

Xubilación con contratos de remuda: a Xunta asinou con CCOO e UGT un acordo de diálogo social polo que a Xunta pon 7.500 euros por persoa para facilitar os contratos de remuda nas PEMES. E na Xunta, van facer algo para facilitalo? O DXFP limítase a afirmar que transmitirá a queixa.

Precariedade de fixos descontinuos: Denunciar a precariedade dos fixos discontinuos ao non permitir a Xunta que podan traballar no tempo de descontinuidade ou suspension do contrato no sector publico compatibilizando traballo SEAGA-XUNTA ou XUNTA-CONCELLOS. Chegaron as primeiras denegacions. Acudiran ao xulgado. Con esta situación estamos obrigando ao persoal a traballar en negro. O DXFP di que se limita a cumprir a lei, e que non pode facer nada.

Orientadores das oficinas de emprego: reclamamos acceder ao expediente, tal e como se nos prometeu na xuntanza do 23 de novembro. O DXFP di que vai trasladar a queixa.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...