Novas por contido

O contrato de remuda é para a cobertura do tempo de traballo que deixa un traballador en situación de xubilación parcial anticipada; é un contrato de carácter temporal regulado tanto no art. 12.7, condicións e duración, como no art. 49.1, extinción, do Estatuto dos Traballadores (ET).

No que a extinción deste contrato se refire, o art. 49.1.c do ET establece que á expiración do mesmo, a persoa traballadora terá dereito a percibir unha indemnización por unha contía equivalente á parte proporcional da cantidade que resultaría de aboar doce días de salario por cada ano de servizo.

O regulado no art. 49.1c non é unha cuestión interpretable ou discutible. É norma de obrigado cumprimento. Sen embargo, algunhas xefaturas territoriais da Xunta de Galiza, ben por descoñecemento, ben porque aforran unhas perras, non indemnizan aos traballadores temporais no remate do seu contrato de remuda.

Se a Xunta de Galiza no cumpre este precepto, obriga á persoa traballadora a unha continua reclamación e, en moitos dos casos, á perda da indemnización por descoñecemento dos dereitos do seu contrato. Se é teu caso, contacta coa CIG.

Outras novas recentes

Xoves, 29 Xullo 2021

Estado dos concursos de traslados (corpos xerais, veterinarios/as, finanzas e resto)

Facemos un repaso á situación e espectativas dos concursos de traslados. Contámosche a información que temos de cada un deles. a) CONCURSO DE VETERINARIOS/AS Recibíramos o primeiro e único borrador en xaneiro do 2020, alegamos, e non houbo máis movementos. En múltiples reunións preguntamos e esiximos retomalo, e como quen escoita asubiar. O director xeral de Función Pública...
Luns, 02 Agosto 2021

Resumo de moitos asuntos e xuntanzas (chega o verán e a Función Pública éntranlle as présas)

Como en anos anteriores, en vésperas do mes de agosto Función Pública apreta o acelerador con varias mesas de negociación concentradas en tres días (23, 26 e 27 de xullo) con varias RPTs, dúas mesas sectoriais de funcionarios/as, dúas mesas xerais de negociación e unha Comisión de Persoal. En rogos e preguntas tocáronse múltiples asuntos que poden ser do teu interese. Na...
Mércores, 04 Agosto 2021

Mesa Xeral 05/08/2021: RPT AMTEGA e integración do persoal do EPOSH

Recibimos convocatoria e documentación para unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que vai ser o xoves 5 de xullo. Vai ser ás 12h, pero ás 10h teremos unha "xuntanza previa", polo que se queres contactar coa CIG sobre este asunto, faino antes desa hora. Estes son os puntos da Orde do día: Modificación da RPT de Amtega. Descargar. Modificación da Orde pola que...