Novas por contido

A CIG acude ao Parlamento de Galiza e presenta unha Proposición Non de Lei (PNL) para a formación do persoal do servizo de Incendios (SPIF) da Xunta de Galiza e así avanzar cara unha maior profesionalización

A Xunta esta a vender futuras planificacións e incluso unha nova lei de incendios mentras non cumple os acordos acadados e non avanza na formacion do seu persoal. É necesario comezar xa a preparar seriamente ao persoal de cara as continxencias relacionadas cos incendios forestais e as emerxencias ambientais.

Na CIG seguimos a loitar pola formacion como piar básico para profesionalización e estabilización do SPIF. Por ese motivo, non paramos de poñer en marcha numerosas iniciativas para conseguir que o Servizo de incendios teña a formación máis axeitada consonte ás súas peculiares características

Por iso, o martes 14 de xaneiro presentamos de novo unha Proposición Non de Lei para solicitar que se inste á Xunta de Galiza para que implante os módulos formativos correspondentes á cualificación profesional SEA596_3 de coordinación en operacións de incendios forestais e apoio en continxencias no medio natural e rural. Estes módulos van dirixidos a axentes forestais, bombeiros/as forestais xefes/as de brigada, coordinadoras/es de unidades de prevención e extinción de incendios forestais, xefe/a de unidade de prevención e extinción de incendios forestais, e engadimos a todo o persoal do SPIF que teña xa o certificado de nivel 2 SEA 595_2.

Asemade, reiteramos agora a solicitude que lle fixemos á Xunta para que imparta ao persoal do SPIF a formación correspondente aos módulos das cualificacións profesionais SEA595_2 e SEA596_3. Especificamente os obxectivos desta formación son os seguintes:

  • Mellorar o desenrolo das operacións de emerxencia referidas aos incendios forestais, e o apoio a continxencias no medio natural.
  • Obter a certificación correspondente superior esixida, a SEA596_3.

Engadir tamén, que a formación que solicitamos non é obxecto da improvisación, xa que o SPIF ten plenamente xustificado o seu encaixe normativo coma servizo de emerxencias por varias vías (coma por exemplo no RD624/2013 do 2 de agosto e na Lei 17/2015 do 9 de xullo de Protección Civil - lexilacion básica-).

Na CIG seguimos a defender que todo o persoal do SPIF teña a mellor formación posíbel para mellorar a súa seguridade, profesionalización, estabilidade e para a mellor asistencia a toda a poboación do rural galego diante da emerxencia climática.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...