Novas por contido

A Consellería de Facenda publicou no DOG do 05/03/2020 a Orde pola que se regula o exercicio dos dereitos eleitorais do persoal ao servizo da Comundide Autónoma de Galiza nas elección convocadas para o Parlamento de Galiza do día 5 de abril.

Entre os dereitos regulados están:

  • Permiso de catro horas para quen non desfrute ese día do seu descanso semanal (e coincidan catro horas de traballo).
  • Permiso para xestionar o voto por correo.
  • Permiso o día da votación e cinco horas o día seguinte para quen exerza de membro de mesa ou interventor/a.
  • Permiso o día da votación para os/as apoderados/as.
  • Dispensa durante a campaña para quen sexa candidato/a.