Novas por contido

A EGAP convoca as 8400 prazas do seu o programa de autoformación dirixido ao persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Acceso aos contidos

Os contidos dos cursos de autoformación estarán dispoñibles desde o 4 de abril ata o 20 de decembro.
Solicitude de acceso aos contidos: en calquera momento desde o 4 de abril ata o 20 de decembro en https://egap.xunta.gal/matricula
Cada persoa determinará libremente o número de contidos nos que queira inscribirse e o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas.
O acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

Probas de avaliación

Teñen a finalidade de acreditar a competencia nas materias convocadas mediante un exame presencial e conseguir un certificado de equivalencia.

Matrícula: desde as 8 horas do 4 de abril ata as 23.55 horas do 6 de maio en https://egap.xunta.gal/matricula


Información sobre o funcionamento do programa de autoformación da EGAP aquí.

Máis información e listaxe de actividades no DOG do 3 de abril