Novas por contido

Os delegados e delegadas da CIG no Comité Intercentros diriximos escrito a Dirección Xeral da Función Públicao día 29/04/2020 para MANIFESTAR que as modificacións de condicións de traballo, comunícanse e NEGÓCIANSE coa representación dos traballadores e traballadoras, neste caso, os Comités de Empresa respectivos ou este Comité Intercentros de Persoal Laboral da Xunta de Galiza. 

Por todo isto,

  1. ESIXIMOS que a información e protocolo de incorporación do persoal aos postos de traballo sexa comunicado aos órganos de representación, e negociado co Comité Intercentros, como órgano de representación do persoal laboral da Xunta de Galiza.
  2. ESIXIMOS información do reforzo de persoal previsto co incremento de cadro de persoal naqueles centros e departamentos que durante a emerxencia do COVID19 están a traballar a mínimos, con sobrecarga de traballo e sen poder gozar dos permisos que lles corresponden.
  3. ESIXIMOS a aclaración das altas e baixas na seguridade social do persoal de política social que foi desprazado a traballar noutros centros.
  4. ESIXIMOS que se negocie e se informe aos órganos de representación das medidas a adoptar para compensar a todo o persoal tanto en tempo como economicamente cos complementos correspondentes.
  5. ESIXIMOS que se aclare o salario do persoal desprazado a residencias integradas e do restante persoal de atención directa ao COVID19.