Novas por contido

Na súa liña habitual de facer todo sen ningún tipo de planificación ou previsión, a última hora e sempre pensando en todo menos nas necesidades do persoal, o venres 26, nin máis nin menos que ás 15 h da tarde, recibimos na CIG o correo electrónico de Función Pública coa prórroga durante un mes do teletraballo COVID, aplicábel a partir do luns 28 de xuño.

Non é de estrañar que nin os propios servizos de persoal da Xunta, nin o Portax, dispoñan da máis mínima información nin da opción de solicitude dos permisos que o señor Barreiro, director xeral de Función Pública, vai concedendo a golpe de improvisación unilateral, como quen bota caramelos ao aire, e logo que cadaquén se apañe..

O director de Función Pública non quixo atender a razóns para unha maior duración do teletraballo COVID cando llo propuxemos, nin de conciliación, nin da primeira xuntanza da comisión para a mellora do teletraballo ordinario, algo ao que se resiste o director e que leva preto de 2 meses demorando (o protocolo de reincorporación que recolle a constitución da comisión da mesa de teletraballo foi publicado o 9 de maio de 2020).

Dende a CIG insistimos até a saciedade en que o teletraballo COVID é unha solución e un medio prioritario para garantir a seguridade e saúde de todo o persoal: de quen teletraballa e tamén de quen ten que traballar presencialmente pola menor afluencia de persoal. O teletraballo o que non é é un agasallo por entregas.

Este é o texto recibido:

"Por parte da Secretaría Xeral Técnica de Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Dirección Xeral da Función Pública e acórdase:
Único.: Prorrogar durante un mes os permisos concedidos ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma que remataban o día 28 de xuño."

E este é o texto que está no web de Función Pública: ligazón.