Novas por contido

As traballadoras e traballadores de Política Social demandan coa súa sinatura que a Consellería actúe na recuperación dos dereitos do V convenio Colectivo Único que se manteñen suspendidos e recortados, e que supoñen unha carga de traballo insostible ao persoal.

Esta sobrecarga veuse aumentada coa crise sanitaria ao producirse e manterse unha situación de excepcionalidade na xestion do persoal e o aforro de de arredor de 800 postos de traballo en residencias de maiores, residencias de menores ou centros de atencion á diversidade da Xunta de Galiza.

Este aforro contabilízase coa amortizacion directa nesta consellería de 140 postos dende 2012 e a non contratación de persoal temporal para cubrir os descansos, vacacions, etc de mais de 600. Nestes datos non están incluídas as residencias do Consorcio de Traballo e Benestar pola opacidade da sua xestión onde nin sequera as listas de contratación son públicas nin poden ser consultadas polas persoas interesadas.

O mesmo día do rexistro das sinaturas, xoves 9, realizáronse as concentracións dos xoves diante dos centros de traballo, concentracións que se materán no tempo ata que a consellería se aveña a abrir unha mesa de negociación para a recuperacion dos dereitos de descanso e distribución de carteleira deste persoal.