Novas por contido

O servizo de autobuses que se presta para o desprazamento de persoas empregadas públicas da Xunta entre distintas localidades, fundamentalmente entre os servizos centrais e o resto das grandes cidades, así como entre estas, lonxe de ser un medio seguro para o desprazamento das persoas aos seus postos de traballo é un espazo de risco para as persoas debido ao uso masivo que se produce dos mesmos.

A responsábel do control sobre o cumprimento da normativa nestes servizos, independentemente de quen contrate eses servizos, é a propia Xunta, que debe adoptar medidas ao respecto. A estas alturas non parece prudente que a Xunta manteña un sistema de barra libre no transporte onde poida haber autobuses con todas as prazas cheas co único requisito de levar máscara.

A isto hai que sumarlle a redución de servizos por parte de RENFE entre varias cidades.

Con autobuses cheos onde non se respecta a mínima separación, onde todos os asentos van ocupados, e tendo constancia de que houbo xente que viaxando neles deron positivo, se vai tomar algunha medida? Vai haber seguimento a quen compartiu autobús coas persoas que deron positivo? Vai a Dirección Xeral de Mobilidade esixir que se adopten medidas preventivas?