Novas por contido

Á Comisión de Persoal do venres se nos trouxo un punto sobre a posibilidade de adhesión ao acordo de veterinarios do sindicato SEPGA.

Dende a Administración levan querendo introducir a este sindicato amarelo nos foros e mesas de negociación dende hai un tempo, a pesar de non ter representación suficiente para poder facelo.

No caso do acordo de veterinarios, este é un acordo derivado dunha negociación na Mesa Xeral de Empregados Públicos que afecta a persoal funcionario e laboral, onde o SEPGA non obtivo representación. Para o director xeral de Función Pública iso da igual e no canto de inadmitir a petición do SEPGA a trae a esta Comisión de Persoal.

Unha semana antes, tamén a instancias de Función Pública, o AGADIC nos convoca para negociar unhas modificacións na RPT que afectan a persoal funcionario e laboral (unha creación de posto de funcionario financiada coa amortización dun posto de laboral). E convocan a SEPGA, dicíndonos por escrito o director do AGADIC que “...é obvia a concorrencia de intereses definidos no ámbito dos estatutos desa organización sindical que son públicos e que foron consultados.”

O que obvia o director do AGADIC é que non se trata do que digan os estatutos do SEPGA, senón do que dixo o persoal empregado público a través dos procesos electorais de eleccións sindicais, onde dos 15 membros da Mesa Xeral de negociación o SEPGA ten CERO representantes.

Pretenden perverter o principio democrático e darlle a un sindicato afín unha representación que as urnas lle negaron.

A posteriori o director xeral de Función Pública emitiu un informe que, sen rubor e indo en dirección contraria á xurisprudencia, xustifica que SEPGA sen votos suficientes pode negociar as condicións de traballo do persoal empregado público.

O Tribunal Supremo na STS 111/2018 deixa claro que para poder negociar cuestións relativas a persoal funcionario e laboral hai que ter representación suficiente nos dous ámbitos, cousa que SEPGA non ten, é que o ter unha representatividade superior ao 10% no ámbito de funcionarios non o lexitima a estar presente en todos os foros onde se traten cuestións relativas a funcionarios.

Pero a empresa segue empeñada en meter ao seu sindicato amarelo con calzador nas negociacións para que apoie á patronal. Nos reservamos as accións a emprender para frear algo que ten todos os indicios de constituír prevaricación.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...