Novas por contido

Se xa informamos aquí do agravio cometido ao permitir que as persoas do A1 libre escolleran por diante dos do A2 promoción interna, cambiando ademais o criterio que nos anunciaron, agora volven a cometer outro agravio.

Resulta que despois de enviarnos hai máis de 20 días as prazas para elección de destino do corpo auxiliar do subgrupo C2, agora, sen notificarnos os cambios, publican no DOG un listado diferente incluíndo 60 postos de xefatura de negociado ou equivalente de nivel 18, tanto para o persoal que aprobou a promoción interna como para o persoal de libre.

O caso é que as persoas que aprobaron o C1 promoción interna non puideron escoller estes postos hai 2 meses cando tiveron o acto de elección de destino e incluso houbo 20 persoas que ante a falta de prazas na súa localidade e outros motivos decidiron pedir a excedencia.

É certo que eses 60 postos a maiores que ofertan os acaban de ofertar para os actos de elección de destino dos A1 e A2 tanto de libre como de promoción interna é que apenas van sobrar 11 postos. Pero aínda que só sexan 11 e se oferten en destino provisional ata o concurso, deberían ter sido ofrecidos primeiro aos do C1.

Con esta chapuza, aínda que sexa difícil, matematicamente podería haber persoas do C1 promoción interna en postos de nivel 14 e outras persoas do C2 libre en postos de nivel 18, algo que a todas luces parece inxusto.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...