Novas por contido

A EGAP publicou no DOG do luns 25 de xaneiro a Resolución pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galiza para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, etc., para o ano 2021.

As accións formativas, que se impartirán na modalidade de teleformación, son as seguintes:

  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019)
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019)
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019)
  • Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)
  • Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019)
  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/ Linux Debian 9)
  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows 10)

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula.

O número máximo de actividades formativas que se poden solicitar limítase a tres.