Novas por contido

No DOG do 18/02/2021 publicase a Resolución do 12 de febreiro de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

- Solicitudes: telemáticas a través do enderezo https://egap.xunta.gal/matricula

- Nº máximo de cursos a anotarse: 5

- Unha vez seleccionados si se renuncia hai que facelo con 3 días de antelación

- As faltas de asistencia non poden superar o 10% da duración do curso

- Prazo de matrícula: 10 días ( ata as 23:55 do día 2 de marzo)