Novas por contido

No DOG Bis do pasado venres 25 de Xuño publícanse novas sobre a situación do teletraballo na Administración da Xunta de Galiza. En resumo ven a dicir que:

  • Finaliza o réxime especial de teletraballo COVID.

  • Entra logo en vigor (dende o día 5 de xullo), o teletraballo ordinario regulado na Orde do 14 de decembro de 2020 que publica o Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galiza (DOG do 07/01/2021).

  • O persoal que aínda non teña resolución sobre o teletraballo ordinario continuará en situación especial de teletraballo COVID ata a aprobación do teletraballo ordinario SEMPRE QUE TIVESE solicitado o teletraballo ordinario con anterioridade á data de comezo da eficacia desta orde; e dicir, antes das 00:00 horas do 26 de xullo.

  • Non se fará prórroga de teletraballo COVID aos postos de traballo non susceptibles de teletraballo ordinario (artigo 2 do dito Acordo).

Era lóxico que chegara o momento da adecuación do teletraballo a unha situación de normalidade, pero isto non exime a Xunta de Galiza de darlle de verdade un pulo ao teletraballo ordinario, e que non teñamos día si e día tamén denuncias de persoal administrativo que ten problemas ou mesmo denegacións de teletraballo polo capricho dos seus xefes/as.

Como un exemplo entre decenas temos o caso do Consorcio onde o empecinamento e capricho da xefa de persoal fai que as traballadoras administrativas teñan que ir ao xulgado (e gañar) o recoñecemento de teletraballo, por que non gusta o recoñecemento ordinario.

Ou o caso de consellerías reacias a concedelo como Medio Rural ou Emprego e Igualdade que se negan en certos centros de traballo a concedelo a pesares da viabilidade das solicitudes que contan incluso co visto e prace das persoas responsábeis.

Por outro lado levamos meses esperando pola reunión da Comisión prevista no Acordo, e que o señor conselleiro de Facenda e AAPP está deixando pasar de largo para despois do verán. E os problemas, Valeriano, son agora. Ou sexa que busque agora solucións e non en setembro cando xa sexa tarde para o persoal.

Tamén temos que denunciar que segue a acontecer moitas concesións de teletraballo por silencio administrativo, cousa inadmisible nunha Administración do século XXI, non podemos artellar unha nova modalidade de traballo e non xestionala.

Valeriano, espabila que che colle o touro!!!!

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...