Novas por contido

A Xunta anuncia nos medios de comunicación a modificación do protocolo COVID das escolas infantís sen incluír o uso de máscaras FFP2 para as traballadoras/es e sen consultalo no Comité de Seguridade e Saúde Laboral

A Xunta de Galiza vén de actualizar o protocolo fronte á COVID-19 das escolas infantís de 0 - 3 anos e as delegadas de prevención do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellaría de Política Social non recibiron a máis mínima comunicación para poder facer achegas ao texto.

Este malfacer da Administración xa foi abroncado en varias ocasións e o pasado ano tivo que rectificar este protocolo e incluír o procedemento de achegas da representación do persoal.

A maiores diso, en datas recentes, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e o servizo de prevención alleo, MUGATRA CUALTIS, foron condenados a facilitar ás máscaras FFP2 e a modificar a avaliación de riscos, tanto en centros de maiores como de escolas infantís.

Se como di a Xunta o curso pasado foi seguro na COVID, foi pola forte responsabilidade do persoal e recordamos que están a mercar as máscaras FFP2 do seu peto sen que se lle reintegre o gasto e incluso con advertencias de que non debían portalas.
Temos coñecemento por parte do persoal que para este curso 2021-2022 repiten que as máscaras FFP2 soamente se poderán usar en caso de sospeita por COVID. Un copia e pega sen sentido logo da sentenza gañada pola CIG que obriga a proporcionalas con carácter xeral porque os cativos/as de 0 a 3 non as portan.

Por outro lado, a Xunta di que o Comité Clínico avala este protocolo que lles fan, pero recordamos que a avaliación de riscos dos centros non está modificada ao risco III que é o actual do virus, como dispón a normativa europea, trasposta á do Estado español.
Ademais, deben manterse os convenios de reforzos de persoal de limpeza con que se contaba neste curso para todas as escolas infantís da Consellaría de Política Social (Axencia e Consorcio), cuestión que aínda está sen aclarar.

Xunta, Consorcio: non lle deades máis voltas, díxoo a Inspección de Traballo, díxoo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, dixémolo as traballadoras, que pretendedes?

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...