Novas por contido

Atención ás persoas e familias en risco de desafiuzamento

No ano 2017 a Consellaría de Política Social coa axuda do Fondo Social Europeo iniciou o programa “Reconduce”, coa finalidade de coordinar os servizos destinados á atención das persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento da súa vivenda habitual, co obxectivo de reducir a súa vulnerabilidade económica e/ou social.

Baixo a modalidade contractual de obra ou servizo determinado incorporáronse 14 persoas para o desenvolvemento deste programa. Estes contratos de traballo tiveron unha duración inicial de 3 anos e unha prórroga dun ano que remata o vindeiro 9 de outubro.

A resposta ás necesidades de vivenda da poboación galega non é unha situación que se poida resolver cun programa puntual; unha mínima pincelada con fondos europeos non é a solución para un problema tan profundo e tan sensible como é o desafiuzamento da vivenda pola imposibilidade de facer fronte aos pagos das rendas de alugamento ou ás cargas hipotecarias.

A solución ten que partir dun servizo estruturado e permanente que execute as políticas de protección da sociedade galega diante da perda da súa vivenda.

Polo tanto, a CIG esixe que as accións desenvolvidas polo plan "Reconduce" sexan incorporadas de cheo ás competencias da Consellaría de Política Social e, para elo, urxe a modificación da súa RPT coa creación dos postos de traballo na súa estrutura e así ofrecer unha resposta a unha situación que, aínda que non queiramos, agrávase cada día máis.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...