Novas por contido

No DOG do 19/08/2021 publican a Resolución do 12 de agosto de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 14 de xullo de 2021 pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala técnica de finanzas.

A modificación consiste nunha serie de correccións de erros sen que exista cambios substanciais nas bases. Tan só subliñamos o cambio que afecta a unha serie de postos ofertados, na columna "corpo/escala".

Consecuencia da modificación, e de que estamos en pleno agosto, amplían en 10 días hábiles o prazo disposto para a presentación de solicitudes de participación no concurso convocado pola Resolución do 14 de xullo de 2021. O devandito prazo rematará o 13 de setembro de 2021.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...