Novas por contido

Despois de varias informacións distintas parece que a Consellería de Medio Rural vai prorrogar as adscricións ata o 31 de decembro de 2021

O pasado venres 17 de setembro a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural informou que as adscricións temporais e superiores categorías que remataban o día 30/09/2021 vanse a prorrogar de xeito excepcional ata o 31/12/2021.

O indicado anteriormente non se lle aplicaría ás adscricións e superiores categorías que están afectadas pola toma de posesión de persoal laboral fixo que superou os procesos selectivos de promoción interna e que tomarán posesión a partir do 01/10/2021.

Dende a CIG seguimos sen entender por que non se fixo en tempo e forma un concurso de traslados do persoal laboral en troques de estender esta fórmula de adscricións masivas. Esta falta de concurso non fai máis que acrecentar a inseguridade de todo o persoal do SPIF, que conta só co recurso das adscricións e superiores categorías para poder moverse, e visto os últimos acontecementos para estar pendentes dos cambios de criterio da Consellería.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...