Novas por contido

A promoción profesional do persoal público é un dereito consagrado na Lei de emprego Público de Galiza. Todas e todos temos o dereito a ter posibilidades de medrar de categoría, coa superación de procesos selectivos nos que prime a formación a antigüidade e os novos coñecementos do corpo ou escala a ocupar.

A promoción interna sempre é a gran castigada pois normalmente mídese en termos moi similares ao acceso libre e nestas últimas convocatorias aínda máis penado que outros procesos de consolidación ou estabilización.

Unha das promocións internas que soe dar problemas é a de acceso dende a agrupación profesional ao corpo auxiliar (C2), posto que non só se contempla a superación de probas selectivas de lexislación senón que tamén mide o grado de coñecemento ofimático do persoal.

E aí temos o problema, os tribunais levan anos pasándose de rosca e en vez de facer un exame acaido as necesidades e funcións dun grupo C2, soen facer un galimatías de preguntas sobre todo dos programas de follas de cálculo dun nivel moi por riba do necesario.

O pasado venres 17 de setembro publicáronse as notas finais da PI de C2 e só foron quen de aprobar 13 persoas de 52 prazas convocadas (39 prazas vacantes, case un 75% do total). Esto debe ser un récord mundial de prazas desertas, e non concorda con un espírito de promoción profesional do persoal público.

A proba palmaria de que este sistema onde se aposta por unha complexidade inusual (Nivel Deus) na proba de coñecementos ofimáticos, son os resultados entre as dúas partes dese exercicio: na proba de lexislación aproban 50 aspirantes mentres que na de informática só 13. E normal este desfase? Por suposto que non.

Pero o histórico de agravios na promoción interna ao C2 é superlativo. Do seguinte cadro se desprende que NON QUEREN QUE O PERSOAL PROMOCIONE:

 

 Ano 2008 2012 2017 2020 Total
 Prazas 170 139 106 52 467
 Aprobados/as 89 131 57 13 290
 Prazas sen cubrir 81 8 49 39 177
 % de prazas desertas   47,6%   5,8%   46,2%   75,0%   37,9% 

 

Entre as últimas 4 promocións internas a Administración deixou desertas 177 prazas, chegando á escandalosa cifra do 75% das prazas desertas nesta última convocatoria.

Dende a CIG non pretendemos que lle regalen a praza a ninguén, pero os exames deben ser acaidos ás funcións a desenvolver e axeitados ao nivel profesional ao que se está a acceder (neste caso non son A1 da escala de informática senón auxiliares administrativos).

Queremos unha promoción interna xusta, e non un mero matadoiro de ilusións. Outras administracións coidan ao seu persoal, aquí parece que molesta intentar mellorar...

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...