Novas por contido

No DOG do 12 de abril vén de publicarse a Resolución pola que fan públicos a data, hora e lugar para a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo de promoción interna ao corpo auxiliar da Administración xeral de Galiza, subgrupo C2.

O exercicio terá lugar o día 10 de maio de 2019, ás 16:30 en chamamento único, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Campus Vida, Santiago de Compostela)

As persoas aspirantes deberán levar DNI, lápis do número 2 e goma de borrar.