Novas por contido

No DOG do 16/04/2019 publican a Resolución da EGAP pola que se convocan dous cursos para o persoal das entidades locais e do sector público autonómico. O prazo de solicitudes son dez días a partir do seguinte ao da publicación no DOG.

Estes son os cursos:

  • Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais. 27 horas.
  • Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015. 21 horas.