Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019, ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.