Novas por contido

No DOG do 12/02/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas.

O exercicio vai ser o día 19 de febreiro, na EGAP.