Novas por contido

No DOG do 14/02/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da Administración xeral da Comundiade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.

O exercicio vai ser o día 22 de febreiro, na Facultade de Dereito da USC.