Novas por contido

No DOG do martes 18/02/2020 publican varias resolucións nas que se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas a diversos procesos selectivos para o ingreso en:

  • Ingreso no corpo superior de Administración xeral, subgrupo A1. Ir á Resolución.
  • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para ingreso na categoría I-004 (titulado/a superior do persoal laboral fixo). Ir á Resolución.
  • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría II-007 (titulado/a de grao medio do persoal laboral fixo). Ir á Resolución.
  • Ingreso no corpo de xestión da Administración xeral, subgrupo A2. Ir á Resolución.
  • Ingreso no corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1. Ir á Resolución.
  • Ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral, subgrupo C2. Ir á Resolución.
  • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para ingreso na categoría III-002 e III-062 do persoal laboral fixo. Ir á Resolución.
  • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para ingreso na categoría IV-001 de persoal laboral fixo. Ir á Resolución.