Novas por contido

No DOG do 14/02/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración da Xunta de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

O exercicio vai ser o 28 de febreiro, na EGAP.