Novas por contido

No DOG do 03/03/2020 publican a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles para reclamar, contados a partir do seguinte á publicación no DOG.