Novas por contido

No DOG do venres 18 de marzo publicouse a resolución da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

A información atópase á disposición dos interesados na web da Xunta de Galicia á que podedes accedes nesta ligazón.

As pesoas interesadas poderán formular reclamacións contra as puntuacións provisionais no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.