Novas por contido

O artigo 30.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece no seu tratamento do cómputo dos prazos que se excluirán dese cómputo os sábados, domingos e festivos. Isto fai que exista unha diferenza coa Lei 30/1992 en que os sábados estaban considerados como días hábiles na contabilización de prazos.

A apertura dos rexistros públicos nos sábados, desde a data de entrada en vigor da nova lei, que será a partir do día 2 de outubro de 2016, perderá a utilidade que tiña até o momento en que era precisa a súa apertura para garantir a presentación de documentación dentro dos prazos previstos nas diferentes convocatorias.

Dende a CIG consideramos que a declaración dos sábados como non hábiles a efectos administrativos fai que quede sen sentido a apertura deses centros durante os sábados, polo que o seu peche e a adaptación do horario de atención ao público cos períodos establecidos na lei facilitaría a conciliación da vida laboral e familiar das persoas traballadoras nesas oficinas sen provocar ningún prexuízo ao público en xeral.

A este respecto, a CIG dirixiu escrito o 7 de setembro solicitando información sobre a previsión de modificación nos horarios das oficinas dos rexistros da Xunta e seu peche durante os sábados.

O xoves 29 de setembro, a poucos días de entrada en vigor da nova regulación, continuamos sen información definitiva. O único que temos é unha "intención inicial" de que as oficinas continuarán abertas para facilitar a recollida de documentación dos cidadáns. Agardamos información máis concreta.