Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Ferrol.1.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
 • 20120214.Lugo.1.jpg
Venres, 29 Mai 2020

A Consellaria do Medio Rural e TRAGSA son as responsabeis da morte dun veterinario realizando o saneamento gandeiro

O xoves 28 de maio de 2020, fixéronse realidade os peores temores do persoal veterinario que realiza as campañas de saneamento gandeiro, e que viñan denunciando desde hai moito tempo. As condicións de seguridade e saúde na que o persoal veterinario, que realiza as campañas de saneamento gandeiro, que a consellaría do Medio Rural encomenda ano tras ano á empresa pública TRAGSA son absolutamente deficientes. Xornadas maratonianas, lotes semanais de número de reses a sanear imposíbeis de sacar ...


Venres, 29 Mai 2020

A Xunta recúa na sua pretensión de limitar as vacacións anuais do persoal de residencias

A CIG aposta por aumentar a presión para conquerir a recuperación dos dereitos recortados no V Convenio Colectivo Único dende o ano 2012

Ás dez horas do venres 29 de maio, a menos de 24 horas das masivas concentracións convocadas pola CIG, CCOO, CSIF e UGT para reclamar a retirada da proposta de Instrucións para as vacacións de 2020 para o persoal das residencias de Política Social, centros de menores, residencias de maiores e de atención a diversidade, o Subdirector Xeral de Persoal da ...


Mércores, 27 Mai 2020

Para Función Pública o Protocolo de reincorporación vai vento en popa

O mércores 27 tivemos a primeira xuntanza da comisión de seguimento do Protocolo de reincorporación. Para a CIG o Protocolo quedou desactualizado nada máis publicarse, xa que ese mesmo día o Estado ampliaba o teletraballo a tres meses. Porén, coidabamos que se ía arranxar, xa que era un documento que tiña que someterse a actualización e revisión.

Sobre o papel a reincorporación ao traballo presencial debera ser segura, xa que as actuacións preliminares do protocolo obrigaban a unha ...


Mércores, 27 Mai 2020

Eres non docente en centro de ensino? Para a túa conselleira, non existes

Supoñamos que traballas nun centro escolar, e que tes ao teu coidado a menores de 13 anos ou maiores a cargo afectados polo peche dos respectivos centros. Si resulta que eres docente, a Consellería de Eduación tivo en conta as túas circunstancias e non terás que realizar traballo presencial por agora. Pero se eres non docente, estás fodido.

A Consellería de Educación publicou o venres 22 de maio unha Resolución pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020 [..] e ...


Mércores, 27 Mai 2020

Xuntanza do persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais por un novo acordo

O persoal técnico do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galiza reuníuse o luns 25 nunha teleasemblea para analizar a falta de interese da Xunta a negociar as condicións de traballo do colectivo.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT E CSIF levamos á mesa de negociación aberta o pasado 9 de agosto de 2019 as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan en tarefas esenciais da coordinación e xestión das emerxencias por incendios ...


Mércores, 27 Mai 2020

Como contactar e recibir información da CIG-Autonómica

Non é a primeira vez que na CIG recibimos comentarios no senso de que non estamos a enviar información suficiente. Algunha vez os comentarios son todo o contrario, que o envío de informació é excesivo. Se o teu caso é o das persoas que se sinten saturadas, sentímolo; a nosa intención e obriga é informar.

Se non te chega a información que xenera a CIG e queres recibila, atende este correo.

A CIG-Autonómica envía varias veces por semana información por correo electrónico, twitter, telegram ...


Martes, 26 Mai 2020

Política Social "premia" o esforzo do seu persoal limitándolle as vacacións anuais

A Consellería de Política Social envía un documento de instrucións co que pretende limitar o dereito a coller as vacacións recollido no V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, condicionando as vacacións anuais do persoal que traballa nos centros de menores, de atención á discapacidade e de maiores.

Logo do esforzo e risco asumido nesta pandemia, a consellería, en troques de recuperar dereitos que se manteñen recortados ao persoal que está a traballar nos servizos ...


Luns, 25 Mai 2020

A CIG solicita a apertura das Residencias de Tempo Libre para o persoal que loitou contra o covid19

Algo que quedou claro durante estes meses de pandemia é que o persoal ao servizo das Administracións Públicas é imprescindible para o funcionamento do estado do benestar e para garantir a cualidade de vida da cidadanía (cando non a propia vida). Ainda que hai máis persoal que se deixou o pelexo, puidémolo ver especialmente nos centros sanitarios e de servizos sociais. 

Porén, a Xunta de Galiza estanos a demostrar que para eles este persoal é de usar e tirar. Xa cumpriron a súa misión, así ...


Luns, 25 Mai 2020

A denuncia da CIG obriga á Xunta a modificar o seu procedemento para o persoal sensible

Tralo requirimento da Inspección de Traballo de Pontevedra por mor  dunha denuncia da CIG, o CECOP corrixíu o procedemento de recoñecemento do persoal especialmente sensible. 

O 19 de maio publicouse no DOG o acordo do CECOP polo que se modifica a guía da actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para todo o persoal, o que na práctica, supón que sexa o o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta o único ...


Domingo, 17 Mai 2020

A Xunta sáltase o seu propio Protocolo interno de reincorporación ao traballo

A Xunta chama á incorporación presencial do seu persoal e programa a apertura de centros a partir deste luns 18 sen ter en conta as medidas previstas no seu protocolo de reincorporación.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos, que ratificamos o Protocolo do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos ...


Xoves, 14 Mai 2020

A CIG solicita compensación por traballos extraordinarios a causa do COVID19

Consecuencia do Estado de Alarma, determinadas empregadas e empregados públicos viron incremendata a súa carga de traballo, en moitos casos sen ningún tipo de compensación.

Poñemos o caso, por exemplo, do persoal que tramita os ERTE que viron moi incrementada a súa carga de traballo. Estas compañeiras e compañeiros levan dende o comezo do Estado de Alarma tramitando expedientes baixo presión para “avanzar”, traballando fora de horario, festivos e domingos. Este persoal encárgase dunha ...


Xoves, 14 Mai 2020

COVID-19 en instalacións de aire acondicionado

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. Outro exemplo da improvisación da Xunta de Galicia.

Durante as próximas semanas producirase o progresivo retorno do persoal da Xunta de Galiza os seus respectivos locais de traballo. Dada as dúbidas existentes respecto aos sistemas de ar acondicionado queremos informarte das medidas adecuadas e as recomendacións feitas en materia de sistemas de climatización propostas pola: ATECYR (Asociación Técnica Española de ...


Xa que logo, a CIG solicitou a retirada do punto da orde do día, pretensión non aceptada polo director xeral de Función Pública, polo que a CIG, ante a falta de resposta ás alegacións presentadas (non contamos o documento que nos enviaron sen tempo para estudalo), procedeu a facer un repaso polo miúdo ás alegacións, para desesperación do resto de asistentes á Mesa Xeral.

Finalmente o director xeral de Función Pública informa que o martes 11 habería unha reunión para seguir discutindo esta RPT. Engade estoutra información:

 • Haberá unha negociación posterior sobre as oficinas agrarias.
 • Van recoñecer pluses a 16 postos de viveiros.
 • Van incorporar aos veterinarios que faltan ao acordo de veterinarios.
 • Todos os postos ocupados de laborais fixos de 9 meses van a pasar a 12 e funcionarizarse.

Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

RPT MATV

As reunións que tivemos para discutir esta RPT en realidade non foron para negociar, senón simples reunións para corrixir erros. Porque o desta RPT é de traca: non houbo información veraz e a tempo, non tivemos información correcta, non houbo negociación real e efectiva. Imposíbel traballar coa documentación que nos enviaron. E para colmo, ata na mesma Mesa Xeral fannos entrega dun novo documento. Vamos, outra RPT candidata a ir pola vía xudicial por incumprimento do deber de negociación colectiva e por falta de axuda mutua e por actuar de mala fe.

 • Non entendemos como crean postos novos con pluses salariais, e ao tempo deixan nun centro a un único posto sen pluses.
 • Néganse a modificar as prazas dos axentes medioambientais e delineantes para adaptar a RPT ao que manda a Lei do emprego público de Galiza.
 • Mentres que noutros casos corren moito a meter requisitos de titulación, resulta que para as prazas de Meteogalicia non poñen os requisitos necesarios. A ver que predición meteorolóxica vai facer un licenciado en dereito se collen os postos cando teñan que analizar as isóbaras.
 • Manteñen os parques sen persoal.
 • Outra vez prometen abordar os problemas do persoal do parque das Illas Atlánticas (unha vez máis). Finalmente comprométense a que antes de rematar este mes constituiremos un grupo de traballo entre FP, consellería e sindicatos.

Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral (Descargar 1 de 2Descargar 2 de 2.)

RPT IET

Outra RPT na que non se negociou, senón que só se corrixiron erros. E iso a medias, pois continúan as incongruencias entre os documentos que nos achegan. Meten en RPT postos de tres persoas non integradas na Xunta, o que pode dar lugar a posteriores demandas xudiciais. Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

RPT FACENDA

Para esta proposta non houbo xuntanzas previas. Informa o DXFP que se trata simplemente de modificar tres postos de Función Pública, engadindo área funcional e retirando titulación. Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

RPT IGVS

A CIG reclama resposta xustificada ás alegacións presentadas. Absurdo que manteñan méritos e titulación en postos asignados a áreas funcionais. Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

RPT GAIN

Comprometéronse a ter unha xuntanza máis. Negamos que estea correctamente negociado. Non houbo cambios na estrutura, así que non entendemos que creen un posto de estrutura sen estar esta modificada. Non nos facilitaron a memoria funcional nin económica. Reclamamos ter as sentenzas que afectan aos postos. Rexeitamos a amortización de postos vacantes. A representación do GAIN afirma que en breve traerán unha RPT de pluses. Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

MODIFICACIÓN PROTOCOLO PREVENCIÓN ACOSO LABORAL

O documento está pactado entre Administración e os catro sindicatos, polo que todos nos limitamos a dicir que estabamos conformes, pero tendo en conta que tardaron tres anos en darnos a formación especializada en acoso laboral e, polo tanto, tendo agora maiores coñecementos na materia, demandamos un compromiso de deixar aberta a porta a modificacións posteriores. A representación da Administración acepta o compromiso. Descargar proposta enviada para a Mesa Xeral.

DECRETO FUNCIONARIZACIÓN

Pola súa extensión, tratámolo nunha nota informativa á parte.