Novas por contido

Como xa denunciara a CIG-Autonómica, a Xunta está a aproveitar a creación do Centro de Recuperación Integral para mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI) para repartir favores de xeito clientelar.

Neste sentido, no Decreto de creación do CRI (DOG 10/01/2014) aprobouse un sistema de provisión a todas luces irregular para o posto de director/a deste novo centro, ao contemplar que poida ser cuberto por persoal alleo á Administración Pública, a pesar de que se trata dunha unidade encadrada na Administración xeral, e que polo tanto debería dotarse obrigatoriamente con persoal laboral ou funcionario.

Agora, xa expostas as bases na páxina web da Secretaría Xeral de Igualdade, confírmase o denunciado pola CIG, constatándose que non se esixe para este posto formación en materia de igualdade (Psicoloxía, Psicopedagoxía ou Taballado Social, por poñer varios exemplos), nin tampouco formación en igualdade de oportunidades.

Paradoxalmente, a formación requirida é a titulación superior universitaria das ramas de coñecemento de Arte e Humanidades ou Ciencias Sociais e Xurídicas, que non teñen relación directa coa formación específica en materia de igualdade.

Por se quedaba algunha dúbida sobre a intención coa que se establece este proceso de provisión, no proceso de selección outorgaranse até 10 puntos por entrevista persoal, e 30 puntos pola entrega dun "proxecto de organización", que só pode se presentado durante o prazo de presentación de instancias (até o 4 de febreiro de 2014). Este proxecto só pode ser presentado até o 4 de febreiro de 2014, se ben o prazo das solicitudes xa remata o 28 de xaneiro; tal acurtamento dos prazos é outro indicativo da pouca concorrencia que queren facilitar.

Con estas bases queda acreditado, en resumo, que o que menos lle importa ao Partido Popular é a profundización en materia de igualdade a a loita contra os efectos da violencia de xénero, e que máis lle importa é convertir a Xunta nunha axencia de colocación de persoal alleo á Administración.

 Ligazón: bases reguladoras da convocatoria do posto de directora do CRI

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...