Novas por contido

Luns 20 de xaneiro, nova Comisión de Persoal, onde os responsábeis políticos da administración executan unha nova destrución de emprego público, nesta ocasión repartida entre o Instituto Galego de Estatística (IGE) e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia. En total son 112 postos destruidos, 6 no IGE e 106 na Consellería de Presidencia.

A proposta de modificación da RPT do IGE so ten dous elementos: destrúen 6 postos de traballo e establecen a dispoñibilidade horaria a unha xefatura de sección de habilitación co conseguinte incremento de complemento específico. Todos os sindicatos votamos en contra.

En canto á modificación da RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, abondan os motivos para opoñernos.

  • Unha enorme destrución de emprego, 106 postos, algúns por adaptación da estrutura, outros para cumprir coas restricións orzamentarias que decidiron os parlamentos galego e do estado. Os gobernos do PP en Compostela e Madrid teñen a capacidade de mudar as normas, polo que a CIG non apoia a destrución de emprego público que se autoimpoñen.
  • Rexeitamos a figura do "concurso específico" para a cobertura de determinados postos (por exemplo, seccións de habilitación). Esta figura, inda sen normas claras, vai supoñer unha nova barreira á promoción profesional, a camiño entre o concurso de méritos e a libre designación.
  • Exceso de postos de libre designación (xa non so os servizos, senón que o estenden a moitas seccións, áreas, ..)
  • Non queremos a apertura de postos a outras administracións sen que exista reciprocidade. Por riba, tan so abren postos de libre designación e por tanto, a mobilidade que defenden, so serve a quen teña padriños.
  • Non queremos méritos específicos nos postos, tales como experiencia ou coñecementos. Para algo existe a EGAP, así que a CIG demanda que a usen para o que é, formar ás empregadas e empregados públicos.
  • O concurso específico, o exceso de libres designación, a apertura de postos a outras administracións, todo xunto amósanos que os responsábeis políticos da Administración non confían nos seus empregados independentes que obteñen os postos por concurso, ou non ven capacitado ao seu propio persoal e botan man doutras administracións.
  • A consellaría ten persoal de limpeza contratada por dúas e por catro horas. Non se dignan nin a respostar da solicitude de ampliar a xornada laboral deste persoal. Pero a limpeza hai que facela, así que veremos como se amplian as contratacións con empresas privadas que buscan beneficio.
  • Estamos conformes coa creación do Centro de Recuperación Integral de Mulleres que sofren Violencia de Xénero (CRI). Pero a pesares da nosa conformidade, rexeitamos que o posto de directora do CRI poda ser ocupado por alguén que non sexa empregada pública. Ver A Xunta utiliza a violencia de xénero para repartir favores políticos
  • Rexeitamos tamén que a través do decreto de creación do CRI tiveran a cara de fixar novos niveis de complementos para os funcionarios e funcionarias asesores xurídicos sen sequera dar conta aos representantes dos traballadores e traballadoras.

Por todas estas trapalladas, a CIG, CCOO e UGT votamos en contra. Incomprensiblemente, o CSIF, que votou en contra da RPT do IGE porque destruía seis postos de traballo, abstense na RPT de Vicepresidencia xustificando que incorporaban pluses aos postos do CRI.

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...