Novas por contido

Achegounos Función Pública os borradores das convocatorias de procesos selectivos a postos de persoal funcionario por acceso libre e promoción interna. 

Achegaronos tamén os borradores das convocatorias dos procesos selectivos extraordinarios de consolidación de postos de categorías equivalentes aos corpos xerais.

A CIG mantén a crítica á falta de criterio xeral no que serían os modelos de procesos selectivos como se pode verificar a nada que comparemos as convocatorias aprobadas no último ano.

Estes son os borradores:

Corpo/Escala/Categoría  Total prazas   Promoción interna   Discapacidade 
A1.Corpo superior de Admón. xeral 133 33 10
A2.Corpo de xestion de Admón. xeral 65 16 4
C1.Corpo administrativo de Admón. xeral 91 22 8
C2.Corpo aux. administrativo de Admón. xeral 320 80 27
I-004.Titulado superior (consolidación) 60   3
II-007.Titulado medio (consolidación) 30    
III-2 e 62.Administrativo (consolidación) 6    
IV.Aux.Administrativo (consolidación) Pendente    

 

Nota: como estamos a recibir consultas, queremos indicar que as prazas de promoción internas mencionadas van ser en convocatoria conxunta coa de acceso libre. A maiores están pendentes as seguintes convocatorias de promoción interna separada da libre (borradores pendentes):

Grupo  OEP-2018   OEP-2019   Total prazas 
A1.Corpo superior de Admón. xeral 20 26 46
A2.Corpo de xestión de Admón. xeral 60 67 127
C1.Corpo administrativo de Admón. xeral 95 100 195
C2.Corpo auxiliar administrativo de Admón. xeral 25 27 52