Novas por contido

O día 24 de xaneiro a conselleira de Política Social, na rolda de prensa posterior ao consello da Xunta no que se aprobou a Lei de impulso demográfico de Galicia, anunciou a implantación de axudas para a creación de “mini escolas infantís” nos centros de traballo das empresas privadas.

A conselleira afirmou que “Ese tipo de subvenciones no están incluídas dentro del texto legal, sino que figura como una de las medidas nuevas en que trabaja el departamento de cara a paliar la crisis demográfica...”

O art. 52 da Lei de impulso demográfico de Galicia expón que “a administración autonómica avanzará na implantación de servizos de conciliación nos seus principais centros de traballo e promoverá a dotación destes recursos no resto das Administracións públicas de Galicia”.

Na maior parte dos centros de traballo da Xunta de Galicia non existe este recurso de conciliación obrigando aos empregadas públicas a levar as crianzas a escolas infantís a máis de 1 km, como pasa nos edificios administrativos de Ourense, Lugo, A Coruña e incluso en Santiago de Compostela.

Desde a CIG solicitamos a Conselleira de Política Social a creación de escolas infantís de xestión pública dentro dos edificios administrativos e delegacións territoriais  da Xunta de Galicia.