Novas por contido

No DOG do día 4 de febreiro, publícase a convocatoria para anotarse, de xeito voluntario, aos recoñecementos médicos periódicos no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galiza, agás o persoal que presta servizo en: centros docentes da Consellería de Educación, centros dependentes do SERGAS, e persoal de entes públicos e fundacións.

A inscrición realizarase de forma telemática a través do PORTAX (Portal do Empregado Público da Xunta de Galiza) ou do OPAX (Oficina virtual do persoal da Adminsitración de Xustiza).

O prazo de inscrición rematará transcorridos 2 meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, agás persoal de nova incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.