Novas por contido

O martes 4 de febreiro participamos na Comisión de Persoal na que se aprobaron as bases dos procesos selectivos da escala de veterinarios/as, o proceso extraordinario de consolidación da categoría de titulado superior veterinario, os procesos de funcionarización e outras cuestións que poden ser do teu interese no punto de rogos e preguntas. 

CONVOCATORIA DOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO

A CIG non se opón a que todos os traballadores e traballadoras teñamos os mesmos dereitos, obrigas e vínculo coa empresa. Pero non así, non deste xeito chapuceiro. 

O persoal laboral fixo (que no seu día xa superiou o correspondente proceso selectivo), non temporal nin indefinido, vai ter que pasar por un proceso chapuceiro grazas ao Acordo de concertación que pactaron a Xunta e os sindicatos CCOO e UGT, pois vai ter que decidir se quere ser funcionario sen certeza da súa situación salarial e sen que primeiro puidese participar nun concurso de traslados e nun proceso de promoción interna como persoal laboral tal e como manda o Convenio. E todo isto baixo a chantaxe de non cobrar a carreira profesional se non acepta pasar a funcionario (ata que o recurso da CIG ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pendente de vista, nos dea a razón).

O director xeral de Función Pública fai constar en acta os seguintes compromisos (alguén se atreve a poñer a man no lume?):

  • Van abrir un prazo (fala da semana que ven) para que o persoal que está en excedencia poida declarar a súa intención de incorporarse ao posto para funcionarizarse.
  • Enviar ás organizacións sindicais (durante o mes de febreiro) a proposta de orde de equivalencias entre categoráis e escalas e adaptar a lei de medidas.

Como dixemos, a CIG non se opón, pero o proceso tal e como está pactado por Función Pública, CCOO e UGT é unha chapuza e un paripé. Así que decidimos absternos na votación. E como ven sendo habitual dende fai tempo, co apoio favorable e incondicional de CCOO e UGT. 

PROCESOS SELECTIVOS DE VETERINARIOS/AS (persoal funcionario e laboral)

As bases das convocatorias dos procesos selectivos de persoal funcionario da escala de veterinarios/as, e da categoría de persoal laboral de titulado superior veterinario/a, foron aprobadas co voto en contra de CIG e CSIF, e o voto a favor, como non, de CCOO e UGT. E por detrás, as manobras dunha asociación (nun dos borradores ata se lles esqueceu eliminar unha referencia a ASVEF, vinculados a SEPGA, o sindicato corporativo de subdirectores e subgrupo A1).

Como mostra do respeto que ten Función Pública á negociación colectiva, recibimos uns novos borradores o mesmo día da Comisión de Persoal, só unhas horas antes da votación, polo que a CIG demandou volver a sentarnos a discutilo, algo ao que se negou o DXFP posto que os novos textos eran froito do último salpimentado ao que chegaran cos grupos de presión.

Basicamente no que estiveron a fedellar ata última hora foi nos temarios e no peso da experiencia profesional na fase de concurso. Por facer unhas simples comparacións con outros procesos:

  • Para a escala de veterinarios/as, o máximo de puntos por experiencia obtense tras 19,4 anos de servizos como veterinario/a. Observamos que eran 14,6 anos para outros procesos de recente aprobación (escala de médicos/as, DOG 7/11/2019, corpo superior de administración xeral, DOG 26/11/2019).
  • Na categoría de técnico superior veterinario/a, a puntuación por experiencia ainda deu mais voltas pois ata no borrador que enviaron o mesmo día da Comisión de Persoal desaparecera o valor da experiencia despois de que dias antes aumentaran o número de anos para o tope.
  • Vai ser un único exercicio tipo test (a maiores do ficticio de galego). No corpo superior de adminsitración xeral, DOG 26/11/2019, había tamén un segundo exercicio de desenvolvemento de dous temas. E ata na promoción interna do corpo superior de administración xeral, DOG 31/01/2020 (fai uns dias), hai desenvolvemento de tema. A CIG reclamou que se publique unha corrección de erros nas convocatorias xa publicadas para que se apliquen esas “melloras”.

O voto da CIG necesariamente tivo que ser negativo, porque non se pode andar a xogar con incoherencias entre procesos selectivos similares con tan poucos dias ou semanas de diferenza. Non aceptamos que apliquen a “cociña de autor” segundo o caso. Moito compadreo e moito despacho para facelo a medida.

ROGOS E PREGUNTAS

Concurso de traslados de corpos xerais: as consellerías están a revisar as vacantes que se incluirán; en poucos días se saberían. 

Promocion interna OEP-2017: Entre esta semán e que ven se publicaràn as notas do C1 e C2.

As listas do consorcio, RPTs (sanidade) etc… que o “mirarían”.

Consello Económico e Social de Galiza e CIXTEC: o DXFP presenta un borrador de acordo sobre integración/funcionarización/carreira do persoal destes dous centros. Se tes algo que dicir sobre o asunto, podes contactar coa CIG.

Consorcio Galego de Servzios de Igualdade e Benestar: solicitamos saber que pasa coa súa RPT e a convocatoria da Comisión de seguimento. Resposta o DXFP algo habitual: neste mes saberemos algo.

Contrataciòn de persoal de orientador oficinas de emprego: ainda non respostan que pasa coa contratacion das 11 prazas; o DXFP di que preguntará á Consellería.

Destacar grandes ausencias por parte da administracion (consellerías) e o tono habitual de prepotencia e falta de respecto que temos que aturar as organizacións sindicais.