Novas por contido

A pesares dos moitos atrancos que están a poñer, queremos lembrarche que o persoal especialmente sensible fronte ao COVID19 ten a posibilidade de solicitar que se lle valore a súa situación.

Tal e como vimos dicindo dende a CIG, lembra que NON DEBES FACILITAR OS TEUS DATOS MÉDICOS a ninguén que non sexa o SPRL (Servizo de Prevención de Riscos Laborais).

Que teñas unha serie de patoloxías ou sexas maior de 60 anos NON determina directamente ese recoñecemento de persoal especialmente sensible polo que o primeiro paso que terías que dar segundo a guía elaborada pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza é facer unha solicitude á persoa responsable da unidade (director/a ou xefatura) para que estude a túa vulnerabilidade ante o COVID19. Poderías utilizar os seguintes modelos:

  • Se traballas no ámbito sanitario ou sociosanitario: descargar.
  • Se traballas no ámbito non sanitario ou non sociosanitario: descargar.

A persoa responsable da unidade (director/a ou xefatura) realizará un informe sinalando o nivel de risco segundo o establecido no Anexo IV desa guía e daralle traslado ao SPRL para que o servizo médico poida determinar se o teu posto pode adaptarse ou pola contra deberán apartarte do servizo.

O médico ou médica especialista en medicina do traballo, avaliará a solicitude recibida, e solicitará ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente.

Lembra que tal e como se indica na referida guía, o persoal que se inclúe coma grupo vulnerable é o que presenta algunha das seguintes doenzas ou situacións persoais: enfermidade cardiovascular/HTA; diabetes, enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia; cáncer en tratamento activo, maiores de 60 anos ou embarazo.

É a guía que debe seguir todo o persoal da Xunta e que en definitiva ven a entorpecer e atrasar as baixas por risco de COVID19 a persoas especialmente sensibles (ir á nova referida).

Se tes menores ou maiores dependentes ao teu cargo pono en coñecemento da dirección ou responsable directo para que se poidan establecer quendas ou flexibilidades da túa xornada laboral.