Novas por contido

Función Pública impón un protocolo de reincorporación ao traballo presencial do persoal ao servizo da Administración Autonómica. Exclúe aos ámbitos sanitario, sociosanitario, educativo e xudicial.

O primeiro borrador recibímolo ás 15h do luns 4 de maio. Tiñamos de prazo para presentar alegacións a un documento de 20 páxinas antes das 10h do mércores 6 (menos de 48 horas). Ese día a CIG presentou as alegacións, un documento de 20 páxinas froito dunha chea de horas de traballo de moita xente.

Moito interese non tiveron en querer saber o que tiñamos que dicir os sindicatos, pois só unhas horas despois de finalizar o prazo de alegacións dese mesmo día 6, xa tiñamos unha nova versión do protocolo e o día seguinte, xoves 7, enviáronnos o protocolo definitivo, sen ningunha xuntanza, sen ningunha negociación. A machado.

Como dixemos do documento previo, isto é unha chapuza. Non aceptaron ningunha das nosas alegacións. Deixa fóra a todo o persoal que non realiza exclusivamente tarefas administrativas. Poñemos en dúbida a súa efectividade. 

A destacar:

  • Inicialmente e como é lóxico non se reincorporará ao traballo quen teña síntomas de coronavirus ou quen estivese en contacto estreito con persoas afectadas por COVID 19. Terá que seguir as indicacións das autoridades sanitarias.

  • Teletraballo: poderá seguir nesa modalidade o persoal con menores a cargo ou maiores dependentes e as embarazadas se a súa situación persoal é incompatible coa flexibilidade da xornada laboral, pero na terceira fase terán que reincorporarse todos e todas ao traballo presencial.

    • O persoal empregado público que, con anterioridade á declaración do estado de alarma, contase con sistemas de teletraballo ou de flexibilidade horaria por conciliación autorizados, seguirán ostentando o dereito ao seu exercicio.

  • Primeira fase: desenvolverase en 2 semanas. Incorporarase o persoal que non pode teletraballar sempre que se cumpran as condicións de protección e seguridade esixidas e a distancia mínima de seguridade de 2 metros.

  • Segunda fase: desenvolverase en 2 semanas. O persoal cuxos postos de traballo non garantan a separación de 2 metros alternará a prestación presencial co réxime de teletraballo. Posibilidade de establecer quendas de traballo con preferencia para o persoal que teña menores ou maiores a cargo ou que conviva cunha persoa que estea dentro dos grupos considerados de risco.

  • Terceira fase: desenvolverase en 2 semanas. 

  • Salvo que criterios sanitarios obriguen a ampliación destes prazos, en 6 semanas todo o persoal se incorporará ao traballo presencial, incluído o persoal declarado especialmente sensible.

  • E a chantaxe final en forma de comisión de seguimento e grupo de traballo só para os asinantes.