Novas por contido

A Xunta e o Consorcio terán que dar máscaras FFP2 ao persoal das Escolas Infantís. A autoridade laboral dá de prazo, para o cumprimento do requirido, até o día 12 de decembro.

A CIG denunciou no mes de agosto, ante a Dirección Territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social, a situación na que están as Escolas Infantís e os incumprimentos en materia de seguridade e saúde laboral.

Tras dúas reunións en setembro e outubro na Inspección de Traballo e Seguridade Social, a autoridade laboral require tanto ao Consorcio como á Consellaría de Política Social, que proporcionen as traballadoras e traballadores os EPI para a súa protección, manifestando o seguinte:

Ademais, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, tamén require ao Consorcio, entre outras cuestións, as seguintes:

  • Uniformes suficientes para o lavado e reposición
  • Reforzo de limpeza: estudaranse as necesidades reais de cada un dos centros co obxecto de priorizar a asignación de reforzos
  • Que se resolvan con dilixencia as solicitudes de conciliación

Na CIG seguimos na loita na defensa do persoal, da súa seguridade e das persoas usuarias.