Novas por contido

O xoves 18 participamos nunha xuntanza con AGACAL para discutir a futura Resolución que rexerá na elaboración de listas de contratación temporal de persoal investigador. Asistimos os sindicatos con representación na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT).

No segundo borrador modificaron algunha cousa, pero menteñense outras discrepancias. En grandes liñas:

  • Van recrutar persoal investigador senior, con requisito de título de doutor/a, anos de experiencia como investigadores principais, publicacións internacionais, patentes etc... que será xente que parece que é para liderar proxectos de investigación... pero... temporalmente. Que futuro tenen eses proxectos se logo a xente remata os contratos? Van contratar outras persoas sucesivamente, en precario, en vez de postos estables?

  • Poñen como requisito ser doutor/a, ter acadada a suficiencia investigadora ou DEA. Pero tamén vale estar matriculada/o nun curso de doutoramento. Non parece moi equilibrado.

  • O idioma galego ten que ser requisito, Celga 4. Non vale un “compromiso” de sacalo. E se o Celga 4 é requisito, non poden puntuar niveis inferiores.

  • O idioma inglés ten que ser requisito, non mérito. 

  • Algo que é un requisito, non pode ser un baremo.

  • Non pode ser que ter DEA (co que eso implica) teña un valor de 2 puntos e unha persoa simplemente por estar matriculada xa teña 1 punto.

  • Non aceptamos que puntuen o mesmo a experiencia en empresas privadas que no sector público.

  • Teñen que ampliar os prazos de tres días para reclamar a valoración de méritos.

  • Se elaboran unhas listas para simplificar a contratación temporal, non poden vir con procesos selectivos restrinxidos cando excepcionalmente o consideren. E se meten o proceso selectivo, terán que sentarse a falar das bases.

En definitiva, a futura Resolución avanzou algo, pero ainda lle falta.

Teñen previsto sacar as listas en abril-maio, e xa en xuño funcionando.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...