Novas por contido

A esta Dirección Xeral da Función Pública xa lle faltan dedos para atender as decenas de atascamentos que ten; aparte das convocatorias de ofertas de emprego, a carreira profesional, o teletraballo, seguimos dende a CIG esixindo a convocatoria en tempo e forma dos concursos de traslados.

No concurso da administración xeral levamos meses pelexando porque a cousa vaia adiante e aí está atascada, pero polo menos o convocaron, cousa que no de corpos especiais e escalas nin se albisca.

No concurso de persoal laboral, no que a Xunta leva anos negándose a convocalo, acabamos de interpor unha demanda baseándose no incumprimento do convenio colectivo.

Pero temos tamén outra pata da cadeira, que ás veces é a grande esquecida: os concursos de administración especial e escalas, que aínda que sexan pequenas, en cómputo global constitúen máis do 30% das prazas de persoal funcionario distribuídos en decenas de corpos, escalas e especialidades e que son igual de importantes nesta administración, e nas que o seu persoal ten o mesmo dereito á mobilidade que o resto de persoal funcionario.

Lembremos que o derradeiro concurso de administración especial foi convocado no Nadal do 2012 e resolto en abril de 2014 polo que máis de 600 compañeiras/os puideron exercer o seu dereito á promoción profesional e de mobilidade.

Por que a CIG non demandou ante a Xustiza este concurso como no caso do concurso de persoal laboral? Pois simplemente porque como dereito non o temos garantido con prazo de convocatoria como si aparece no convenio colectivo. A Lei de emprego público non garante unha cronoloxía mínima. Ademais o persoal funcionario réxese polo Dereito Administrativo e a nosa xurisdición é a contenciosa, onde aparte de ser custosa, non temos moito marxe de manobra legal.

Pero non imos quedar parados, iniciaremos dende xa unha campaña de preguntas e queixas en todas as mesas de negociación “mellor dito suposta negociación” nas que esteamos presente para que este tema estea día si e día tamén no oído do director xeral da Función Pública, o máximo responsable da inacción destes concursos durante case 10 anos.

A CIG NON VAI QUEDAR CALADA; OU CONCURSOS OU CAÑA!!!!!

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...