Novas por contido

Dentro dunha semana imos chegar ao ano e medio dende que se convocou o concurso de traslados de corpos xerais, o 27/11/2019. En ningunha administración, nin na máis bananeira, un concurso de traslados se prolonga tanto no tempo e neste aínda non sabemos canto tempo máis se vai prolongar.

Hai dous meses e medio que publicaron a lista provisional de admitidos/as e iso nun concurso é a prehistoria do mesmo.

A última “promesa” de Función Pública é que a resolución ía ser antes das vacacións do verán. Serían dous anos para resolver un p… concurso. Iso non se parece en nada a como se resolven outros concursos con máis persoas na mesma administración, tal e como che temos contado aquí.

Hai meses a CIG, sospeitando cal era o problema para non resolvelo (ademais das poucas gañas que ten Función Pública de facelo para seguir mercadeando coas comisións de servizo), puxo enriba da mesa o problema e aportou unha solución: o problema eran os 82 postos base ocupados por persoal laboral indefinido que as sentenzas obrigan a ofertalos nun proceso selectivo. A solución proposta por nós era retiralos deste concurso e ofertalos no seguinte, unha vez resoltos os procesos selectivos de libre.

Non pode ser que 82 postos teñan paralizado 1.900 postos que se ofrecen e o dereito de 3.345 persoas que concursan.

Ao mesmo tempo, esta tardanza está a xerar unha bolsa de vacantes que xa non entran no concurso, moitas delas son postos de nivel.

Na mesa xeral do martes 20/04/2021 a CIG lembroulle ao director xeral de Función Pública o que el mesmo informou hai uns meses: que o listado definitivo de persoas admitidas/excluídas sairía en marzo, que o baremo provisional sería en marzo/abril, e a resolución antes do verán. Evidentemente xa non cumpren, así que ante as nosas preguntas, esta foi a resposta do máximo responsable da xestión das políticas de persoal: que tiña que consultar.

Temémonos que o que están a barallar e adiar o concurso ata que se resolvan os procesos selectivos de libre e promoción interna para non ter o problema coas demandas que poida haber por ofertar as 82 prazas que antes comentamos. E non sabemos nin cando van rematar os procesos de libre xa iniciados, nen sequera cando van comezar os que faltan de libre (C1, C2 e AP) e toda a promoción interna aínda que na mesa insinuou que poderían ser no mes de xullo.

Queremos datas concretas e querémolas xa, tanto para o concurso como para a promoción interna e os procesos de acceso libre. Non se pode ter a máis de 3.000 persoas sen saber cando se vai resolver un concurso, a máis de 1.600 sen saber cando vai ser a promoción interna e a máis de 33.000 sen saber cando son os exames de acceso libre.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...