Novas por contido

Unha nova sentenza do TSXG declara ilegal a carreira profesional da sección segunda do Acordo de Concertación por discriminación do persoal laboral, interino e temporal.

Esta é a segunda sentenza xudicial gañada pola CIG contra a exclusión da carreira profesional do persoal funcionario interino, laboral temporal e fixo que non optara por funcionarizarse. Neste caso afecta á sección segunda do Acordo de Concertación, o pacto da vergoña que asinaron Xunta, CCOO e UGT. Na CIG nunca tivemos dúbidas desta cuestión, que foi un dos motivos polos que non asinamos o Acordo de concertación. Para nós, o principio de igualdade é básico na negociación colectiva e por suposto é un dereito fundamental.

Os seus efectos:

  • Non afecta ao réxime extraordinario, polo que seguiremos cobrando o primeiro grao e continua o dereito a cobrar o segundo, que recordamos está orzamentado para 2021.
  • Anula o pacto sindical vergoñento entre a Xunta e CCOO/UGT que provocou a violación do dereito a igualdade e non discriminación do persoal empregado público.
  • Axuda a reforzar as demandas individuais que procuran a declaración do dereito individual co cobro do sistema extraordinario dende o 1 de xaneiro de 2019.
  • A Xunta terá que negociar unha nova carreira profesional coas organizacións sindicais que lle outorgue o dereito a todo o persoal, sen que iso implique que poda derrogar ou revogar os dereitos xa concedidos en base ao sistema extraordinario de carreira profesional.
  • Ademais, complementa a sentenza previa sobre a Orde de carreira, determinando que o dereito á carreira profesional non pode ficar restrinxido ao persoal funcionario de carreira ou laboral fixo que decida funcionarizarse

Porén, a sentenza non é firme, e a Xunta pode recorrela en casación como fixo coa anterior, demandamos que non o faga e se sente a negociar xa o grao ordinario e recoñeza canto antes o grao extraordinario para o persoal que excluíu.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...