Novas por contido

No DOG do 13 de agosto vén de ser publicado o nomeamento do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de veterinarios (subgrupo A1)

A modo de costume arraigada, Función Pública incumpre de novo as instruccións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección como xa fixera co tribunal do anterior proceso selectivo de 2018. Daquela o incumprimento viñera por estar composto o tribunal maioritariamente por funcionarios/as do corpo ou escala de veterinarios/as. Ilegalidade que tras o recurso interposto pola CIG se viron obrigados a corrixir.

Desta volta, o incumprimento vén dado pola composición manifestamente ilegal do tribunal ao ir en contra do apartado terceiro do artigo 4 das anteditas instruccións, que dispón que “Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e responderán ao principio de presenza equilibrada de mulleres e homes, agás por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas.”

Este incumprimento amosa unha vez máis a necesidade imperiosa dun Plan de Igualdade, que catorce anos despois da aprobación da lei orgánica de Igualdade que estableceu a obrigatoriedade dos Plans de Igualdade no ámbito das Administracións Públicas, a Xunta de Galiza foi incapaz de negociar e aprobar.

Resulta inadmisible e vergoñento que en pleno século XXI na Xunta de Galiza non se teñan superado cuestións tan básicas e de sentido común como a presenza equilibrada de mulleres e homes en tódolos seus ámbitos.

Dende a CIG-Autonómica esixímoslle a Función Pública que tome cartas no asunto e proceda á modificación inmediata da composición do citado tribunal en aras da legalidade e da igualdade plena e efectiva de mulleres e homes.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...